Poliqrafiya

Poliqrafiya nədir? Poliqrafiya –  yunan sözü olub, “çox yazı” deməkdir. Çap məhsulları istehsalının bütün növlərini əhatə edən texniki sənaye sahəsidir. Poliqrafiyanın tarixi çox keçmişə dayanır. Mətbəənin ilk istifadəsinə Uzaq Şərqdə başlanılıb. İlk mətbəə ağac oyma texnikası ilə eramızdan sonra 593-cü ildə Çində başlayıb. Daha sonra müxtəlif çap üsulları ilə Misir və tədricən Avropaya yayılmağa başlamışdır. Poliqrafiya da mətbəəni reallaşdıran sistemdir. Nəşriyyat məhsullarını istehsal edən poliqrafiya müəssisələri çap məhsulundan aslı olaraq yerli və beynəlxalq standartlara əməl etməlidir. Müəssisələrdə çap texnikası vasitəsilə hazırlanan bütün növ poliqrafiya məhsullarının məcmusu çap məhsulu hesab edilir. Poliqrafiyada 8 əsas çap texnikası var, ofset, tipo, tifdruk, flekso, seriqrafi, anagram, holoqram və tampon. Bunlardan ən çox istifadə olunan ofset və rəqəmli çap üsuludur. Böyük tirajların çapında ofset çapı üsulundan, kiçik tirajlı reklam və kommersiya məmulatlarının və ya fərdi materialların çapında isə rəqəmli çap üsulundan istifadə olunur. Müasir poliqrafiya fərqli texnologiyalara aid çox saylı çap proseslərinin nəticəsidir. Bu proses 3 əsas mərhələdən ibarətdir: çapdan əvvəl, çap vaxtı və çapdan sonra. İlk mərhələ çapa veriləcək foto və ya yazının dizayn işi, çap vaxtı hazır dizaynın çap edilməsi, çap sonrası isə çıxarılan çap məhsulunun üzərinin və təqdimatının son hazırlığıdır. Biznesin müxtəlif sahələrində çalışan bir çox şirkətlər, korporativ çap layihələrini həyata keçirmək üçün müasir texnologiya avadanlıqları ilə təchiz edilmiş çap evlərinə müraciət edirlər.

Poliqrafiya nədir?

Poliqrafiya –  yunan sözü olub, “çox yazı” deməkdir. Çap məhsulları istehsalının bütün növlərini əhatə edən texniki sənaye sahəsidir. Poliqrafiyanın tarixi çox keçmişə dayanır. Mətbəənin ilk istifadəsinə Uzaq Şərqdə başlanılıb.

İlk mətbəə ağac oyma texnikası ilə eramızdan sonra 593-cü ildə Çində başlayıb. Daha sonra müxtəlif çap üsulları ilə Misir və tədricən Avropaya yayılmağa başlamışdır. Poliqrafiya da mətbəəni reallaşdıran sistemdir. Nəşriyyat məhsullarını istehsal edən poliqrafiya müəssisələri çap məhsulundan aslı olaraq yerli və beynəlxalq standartlara əməl etməlidir.
Müəssisələrdə çap texnikası vasitəsilə hazırlanan bütün növ poliqrafiya məhsullarının məcmusu çap məhsulu hesab edilir. Poliqrafiyada 8 əsas çap texnikası var, ofset, tipo, tifdruk, flekso, seriqrafi, anagram, holoqram və tampon. Bunlardan ən çox istifadə olunan ofset və rəqəmli çap üsuludur. Böyük tirajların çapında ofset çapı üsulundan, kiçik tirajlı reklam və kommersiya məmulatlarının və ya fərdi materialların çapında isə rəqəmli çap üsulundan istifadə olunur.
Müasir poliqrafiya fərqli texnologiyalara aid çox saylı çap proseslərinin nəticəsidir. Bu proses 3 əsas mərhələdən ibarətdir: çapdan əvvəl, çap vaxtı və çapdan sonra. İlk mərhələ çapa veriləcək foto və ya yazının dizayn işi, çap vaxtı hazır dizaynın çap edilməsi, çap sonrası isə çıxarılan çap məhsulunun üzərinin və təqdimatının son hazırlığıdır. Biznesin müxtəlif sahələrində çalışan bir çox şirkətlər, korporativ çap layihələrini həyata keçirmək üçün müasir texnologiya avadanlıqları ilə təchiz edilmiş çap evlərinə müraciət edirlər.

Showing all 12 results

 • Buklet 1000 ədəd

  150 AZN170 AZN

  Buklet çapı Buklet – Broşura  nədir? Buklet dizaynı Buklet, şirkətinizin, məhsul və xidmətlərinizin tanıdılması üçün ən çox istifadə olunan çap materialıdır. Məqsədli auditoriyanızı məhsullarınız və ya xidmətləriniz barədə məlumatlandıracaq və müştərilərinizlə ilk əlaqə qura biləcəyiniz olan mətbəə məhsuludur. Buklet şirkətinizin nəzərində şirkətinizin təəssüratını müəyyənləşdirir. Buklet şirkətiniz haqqında tanıtmaq istədiyiniz bütün məhsullar və ya ayrıca məhsul […]

 • Flayer 1000 ədəd

  59 AZN65 AZN

  Flayer  çapı

  1000 ədəd – 59 azn

  Kağız: 130 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 99×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  1000 ədəd – 75 azn

  Kağız: 170 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 99×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  Qiymətlərə dizayn və xüsusi kəsim daxil deyil!

 • Flayer 5000 ədəd

  109 AZN120 AZN

  5000 ədəd – 109 azn

  Kağız: 130 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 99×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  5000 ədəd – 140 azn

  Kağız: 170 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 99×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  Qiymətlərə dizayn və xüsusi kəsim daxil deyil!

 • Liflet 1000 ədəd

  120 AZN145 AZN

  Liflet  çapı

  1000 ədəd – 120 azn

  Kağız: 130 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 200×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  1000 ədəd – 160 azn

  Kağız: 170 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 200×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  Qiymətlərə dizayn və xüsusi kəsim və qatlama daxil deyil!

 • Liflet 5000 ədəd

  220 AZN260 AZN

  Liflet  çapı

  5000 ədəd – 220 azn

  Kağız: 130 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 200×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

  5000 ədəd – 280 azn

  Kağız: 170 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı

  Ölçü: 200×210 mm

  Hazırlanma müddəti: 3-5 iş günü

 • Vizitkart

  35 AZN45 AZN

  1000 ədəd – 60 azn

  250 ədəd – 35 azn

  100 ədəd – 20 azn

  Kağız: 350 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı, və laminasiyalı

  Ölçü: 85x55mm və ya 90x50mm

  Hazırlanma müddəti: 1 həftə

 • Vizitkart 1000 ədəd

  60 AZN70 AZN

  250 ədəd – 35 azn

  1000 ədəd – 60 azn

  100 ədəd – 20 azn

  Kağız: 350 gr təbaşirli

  Çap növü: İki tərəfli offset çapı, və laminasiyalı

  Ölçü: 85x55mm və ya 90x50mm

  Hazırlanma müddəti: 1 həftə