Poliqrafiya

Poliqrafiya sənayesi çap məhsullarının istehsalı sahəsidir. Poliqrafiya məhsullarının istehsal olunduğu müəssisə isə mətbəə adlanır. Adətən, poliqarfiya məhsullarının istehsalı zamanı 2 çap vasitəsindən istifadə olunur:
– Ofset üsulla çap;       – Rəqəmsal çap

Poliqrafiya

Poliqrafiya sənayesi çap məhsullarının istehsalı sahəsidir. Poliqrafiya məhsullarının istehsal olunduğu müəssisə isə mətbəə adlanır. Adətən, poliqarfiya məhsullarının istehsalı zamanı 2 çap vasitəsindən istifadə olunur:
– Ofset üsulla çap;       – Rəqəmsal çap

Showing all 7 results