POLİQRFAİYA – çap məhsullarının (qəzet, jurnal, kitab və s.) istehsalı üçün texniki vasitələr, avadanlıqlar, üsullar və proseslərin məcmusu, sənayenin bir sahəsidir.
Poliqrafiyada da istehsal prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir: çap formalarının hazırlanması, bu formalar əsasında çapın həyata keçirilməsi, məhsulun bütün elementlərini birləşdirməklə onun hazır vəziyyətə gətirilməsi.
Poliqrafiya dizaynı – Materialın, əsərin maketinin texniki tələblər və sifarişçinin istəyi nəzərə alınmaqla qrafik tərtibatıdır
Poliqrafiya dizaynı qrafik dizaynın bir növüdür. Ondan mətbəələr, redaksiyalar, nəşriyyatlar, reklam agentlikləri qəzetin, jurnalın, kitabın, plakatların və s.-nin çapa hazırlanması prosesində istifadə edir.